Wanneer u op de afbeelding klikt, opent de schoolgids.

In de schoolgids treft u in hoofdstuk 1 meer informatie over onze school. Hoofdstuk 2 gaat in op ons onderwijs, daarna gevolgd door hoe wij de leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling in hoofdstuk 3. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Meer daarover leest u in hoofdstuk 4. Hoe wij de leerlingen volgen en over welke resultaten zij behalen volgt in hoofdstuk 5 en tot slot vindt u in hoofdstuk 6 de schooltijden en de mogelijkheden tot opvang.

Bij vragen over de inhoud van de schoolgids, kunt u ons mailen. Ons mailadres is directieknotwilg@o2a5.nl