Start project Molenwaard Actief

 
Op dinsdag 15 april jongstleden is het startschot gegeven van het project Molenwaard Actief. Wethouder Piet Vat onthulde samen met vertegenwoordigers van de Openbare basisscholen en AV Zorggroep de projectnaam en het logo.


 
Met het project wordt beoogd om meer mensen in Molenwaard te laten sporten, bewegen en meer te laten genieten van muziek en cultuur. De gemeente Molenwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met de zes openbare basisscholen, AV Zorggroep, Muziekcentrum Forte, Muziekschool Peter Vogel en Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk.
 
Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er sportconsulenten, beweegcoaches, muziekdocenten en cultuurcoaches aan de slag gaan op en rondom de openbare scholen, in de buurten en kernen, bij zorgcentra en bij de verenigingen.


 
Concreet betekent dit dat er meer en beter gesport gaat worden op de openbare basisscholen, dat er sport kennismakingsprogramma’s worden opgezet in samenwerking met de lokale sportverenigingen en dat er een naschools sportprogramma zal worden opgezet.
 
Op de genoemde scholen zullen alle groepen muziekles krijgen, wordt een cultuur kennismakingsprogramma opgezet en komt er een programma erfgoededucatie Kinderdijk.
 
Ook is er bijzondere aandacht voor het bewegen door ouderen zowel in de diverse zorgcentra van AV Zorggroep als daarbuiten. Sport- en beweegactiviteiten voor senioren worden opgezet of versterkt.
 
Zie voor meer informatie: www.molenwaardactief.nl 
 
Molenwaard Actief gaat van start en geeft een enorme impuls aan goed, gezellig en gezond leren, wonen en leven in Molenwaard.