Onze school doet er alles aan om een goede relatie te onderhouden met ouders en leerlingen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt of een situatie als onveilig ervaart. Het is belangrijk dat u dit in eerste instantie aangeeft bij de leerkracht van uw kind, hij of zij staat in de meeste gevallen het dichtst bij de oplossing. Kunt u het probleem niet bespreken met de leerkracht, dan kunt u zich richten tot de clusterdirectie. Over het algemeen komen we er samen uit.

Als het toch niet lukt om de situatie op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. Hij of zij geeft aan welke stappen gezet kunnen worden. Onze interne vertrouwenspersoon is Evaline Lagerweij .

De extern vertrouwenspersoon O2A5 ondersteunt ons bij de behandeling van problemen en klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag en machtsmisbruik. Klik hier voor de contactgegevens.
 

Zijn bovenstaande stappen niet toereikend, dan kan contact opgenomen worden met het bestuur van O2A5. Zo nodig wordt er een klacht ingediend. De klachtenregeling vindt u hier: klachtenregeling. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen of ervoor kiezen om een onafhankelijk vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij klachten in te schakelen. Ook kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie.