Over onze schoolDe Knotwilg is een school waar kinderen en teamleden met plezier werken. We vinden het belangrijk dat er rust, structuur en duidelijkheid is in de school. Het is belangrijk dat zowel de kinderen als de volwassenen zich veilig voelen op onze school. Wij respecteren elkaars eigenheid. Onze leerlingen geven wij mee, dat zij zelf mede verantwoordelijk zijn voor het geluk en plezier van zichzelf en de ander. Vandaar ons motto:

 

Met elkaar, voor elkaar!

 
Samen met de ouders en de leerlingen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een kind. Belangrijk voor ons is dan ook om te investeren in de samenwerking met ouders.
 

Op de Knotwilg is ieder kind welkom. Bij de aanmelding brengen we middels een intake gesprek in kaart wat er nodig is en waar de behoeften van een leerling liggen. Dit doen we zowel bij kinderen die met 4 jaar op school komen als bij kinderen die in een andere groep bij ons instromen.  
 
Basis voor onze school is, dat veiligheid, vertrouwen, rust en regelmaat het startpunt moet zijn van waaruit onze leerlingen zich kunnen gaan ontwikkelen. Als leerlingen zich veilig en gezien voelen zal dit een zeer positief effect hebben op het leren.
 
Als school gaan wij uit van een continue, dynamisch, proces van afstemming tussen sociaal emotioneel welbevinden en het aanleren van kennis en vaardigheden. Dit wordt voor elke groep twee keer per jaar vastgelegd in het groepsdocument.
 
Naast samen leren moeten we op de Knotwilg ook samen leven. Als we elkaar leren kennen hebben we ook meer respect voor elkaars standpunten en ideeën. Daarom is het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in waar hun kracht en kwaliteiten liggen.
 
Als je weet waar je eigen kwaliteiten liggen, weet waar je hulp bij nodig hebt, wat je leuk vindt en duidelijk durft aan te geven wat je niet prettig vindt (weerbaarheid). Als je weet wie je zelf bent, dan kun je je ook beter in leven in anderen.
“Ken je zelf, ken de ander”.
 
De visie van de school is bij ons geen statisch gegeven. Visie is onder andere onderhevig aan nieuwe, maatschappelijke ontwikkelingen, en leer- en ontwikkelingstheorieën. Dit blijft een dynamisch proces van reflecteren en aanpassen.