Over onze school


De Knotwilg is een school waar kinderen en volwassenen met plezier werken. We vinden het belangrijk dat er rust en stabiliteit is in de school. Het is belangrijk dat zowel de kinderen als de volwassenen zich veilig voelen op onze school. Wij respecteren elkaars eigenheid. Wij willen onze leerlingen meegeven  dat zij zelf mede verantwoordelijk zijn voor het geluk en plezier van zichzelf en de ander. Vandaar ons motto:

 

Met elkaar, voor elkaar!

 
Samen met de ouders en de leerlingen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Overleg met en ondersteuning van de ouders is daarom belangrijk binnen onze school.
 
Het team van De Knotwilg heeft unaniem besloten om inclusief onderwijs te gaan verzorgen. Dit houdt in dat alle kinderen die bij ons op school aangemeld worden, welkom zijn!  Niet het aanbod is leidend maar de behoeften, de vragen van het kind.
 
Bij aanmelding zullen wij als team gaan kijken hoe wij onze vaardigheden en mogelijkheden zo kunnen organiseren dat wij antwoord kunnen geven op wat een kind nodig heeft. Soms kan dit een behoorlijke zoektocht zijn.  Als school kunnen wij gebruik maken van ondersteuning van het samenwerkingsverband waar wij onder vallen.
 
Basis voor onze school is, dat veiligheid, vertrouwen, rust en regelmaat het startpunt moet zijn van waaruit onze leerlingen zich kunnen gaan ontwikkelen. Als leerlingen zich veilig en gezien voelen zal dit een zeer positief effect hebben op het leren.
 
We willen ervoor zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk binnen onze school les krijgen. Een plaatsing naar het speciaal onderwijs is eerder uitzondering dan regel.
 
Als school gaan wij uit van een continue, dynamisch, proces van afstemming tussen sociaal emotioneel welbevinden en het aanleren van kennisvaardigheden. Dit wordt voor elke groep twee keer per jaar vastgelegd in het groepsdocument.
 
Naast samen leren moeten we op de Knotwilg ook samen leven. Als we elkaar leren kennen hebben we ook meer respect voor elkaars standpunten en ideeën. Daarom is het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in waar hun kracht en kwaliteiten liggen.
 
Als je weet waar je eigen kwaliteiten liggen, weet waar je hulp bij nodig hebt, wat je leuk vindt en duidelijk durft aan te geven wat je niet prettig vindt (weerbaarheid). Als je weet wie je zelf bent, dan kun je je ook beter in leven in anderen.
“Ken je zelf, ken de ander”.
 
Als je geleerd hebt om positief naar jezelf te kunnen kijken, dan zal je ook de wereld en de mensen om je heen positief tegemoet kunnen treden.
 
De visie van de school is bij ons geen statisch gegeven. Visie is onder andere onderhevig aan nieuwe, maatschappelijke ontwikkelingen, en leer- en ontwikkelingstheorieën. Dit blijft een dynamisch proces van reflecteren en aanpassen.